Success – the secret of failure

By 1 April, 2016Forside, Innovasjon, Organisering

2016 bør bli et viktig år for å eksperimentere med nye forretningsmodeller i Norge. Ledere bør allerede ha oppdaget hvor viktig det er med en systematisk og målrettet re-innovasjon av selskapene, nå som markedet og betingelsene for drift forandrer seg så mye.

Forretningsmodellering er strategiutvikling

Forretningsmodellering er en pågående og iterativ oppdagelsesreise for å finne helt nye måte å skape, fange og levere verdi. Mange tror at «business model innovation» handler om et initiativ for endringsledelse, men i virkeligheter handler det om å tenke nytt om strategi.

Du kan ikke gjemme deg for konkurrentene

Et selskap må forsette å eksekvere og foredle dagens forretningmodell, samtidig som de utforsker mulige alternative modeller for morgendagen. Det er viktig at dette gjøres mens man har suksess og før en forretningskritisk endring rammer organisasjonen.

Forretningsmodeller gjør teknologi transformativ – ikke motsatt

Alt for mange selskaper elsker å løse tekniske problemer, før man vet om markedet engang ønsker teknologien i det hele tatt. En endret forretningsmodell trenger ikke være direkte bundet til et nytt produkt eller tjeneste. Organisasjonen kan heller starte med å se på hva som faktisk er bra i eksisterende modell, og på den måten oppdaget nye måter man kan skape verdi for kundene. Det er en fin «renselsesprosess» som ofte åpen opp for nye perspektiver og tanker.

Forretningsmodeller må testes i virkeligheten

Business model innovation – eller forretningsmodellinnovasjon!, er en prosess som går frem og tilbake mellom billig eksperimentering, rask feiling og stadig læring. Det starter men å være empatisk og se ting fra kundenes side og hva som betyr noe for dem. Det holder ikke med all verdens markedsudersøkelser alene – du må ut i felten for å teste hypotesene dine. Du bør ut å observere, lytte og analysere hva folk faktisk gjør – ikke bare hva de sier de gjør. Så jobber man med å repetere idéutvikling og testing med protyper, mens man samler lærdom og til slutt vil man finne ut om man har bevis for at den nye modellen holder vann.

I videoen snakker Knut Haanes om tema.