Selvaags visjonarium kan enklest beskrives som en svært avansert kino, og ble Selvaags hovedarena for visualisering av selskapets industrialiserings- og innovasjonsprosesser i forbildelse

I Visjonariet blir tanker, ideer og historier levendegjort visuelt. Rommet er utstyrt med sitteplass til 12, møtebord, avansert 3D verktøy og audiovisuelle løsninger samt et lerret på 15 m2, som gjør det mulig å visualisere og leke frem ideer.

Selvaag brukte Visjonariet til å visualisere og utvikle sine boligfelt på Løren, Tjuvholmen, Mortensrud osv. I tillegg ble arkitektmodeller av standardboliger jobbet med og optimalisert. Potensielle kjøpere ble invitert til å oppleve visualiseringer av boligprosjektene og kunne også bevege seg fritt rundt i 3D-modeller.

3D visualiseringer i realtid viser hvordan det faktisk blir å bo på f.eks. Tjuvholmen i fremtiden. I tillegg vil video og lyd forsterke budskapet om hvordan det kan føles å bo i områder som fortsatt kun eksisterer på tegnebrettet. Selvaag sine kunder tar en av sine livs viktigste beslutninger og påtar seg et stort ansvar ved å gå til anskaffelse av ny bolig, Visjonariet skal være med på å gi trygghet og tillit hos kunden når beslutningen skal tas. Hvis en kunde lurer på om det er sol på balkongen i leilighet nr. 3 i mai måned, så kan man i Visjonariet simulere boforholdene slik de blir etter innflytning..