Dagens Næringsliv hadde behov for en mer stabil og fleksibel avspiller på dine nettsider. Samtidig ønsket de ‘video’ som et objekt i sin publiseringsløsning. Det var også behov for å utvikle API’er mot deres eksisterende statistikkløsning og annonseplattform.

NHST som eier både Dagens Næringsliv og Smartcom:TV, ønsket å hente merverdi fra Fluvi-prosjektet med Regjeringen, og her så man mulighet til å basere dette på samme teknologi. Det fantes ikke noen web-publiseringsløsninger som var gode nok på å håndtere video, og som støttet DN’s mange behov og ønsker. Vi utviklet derfor nye moduler i deres løsning for de forskjellige visningsmodusene, avspillere, relaterte videoer, arkiv med kategorier og annonseringsmodul knyttet til metadata for videofilm.

Kort og godt:

  • Flashbasert avspiller med live funksjon
  • Nettbasert modulær backoffice utviklet i Adobe Flex
  • Integrert med eksisterende webløsning, annonsesystem og statistikkløsninger
  • Adaptiv Bitrate Streaming – H.264 over RTMP/HTTP protokoll
  • Fullside og integrert avspiller basert på Flash
  • Avspiller for mobiltelefoner basert på HTML 5
  • Deling av H.264 videofiler med andre mediehus