Rockheim hadde som mål å tilgjengeliggjøre all norsk musikk fra 50-tallet og frem til i dag gjennom websiden Rockipedia. Ved hjelp fra artister og publikum skulle de så samles inn manglende informasjon etter Wikipedia metoden. Videre skulle samme musikkmateriale kunne brukes i de fysiske utstillingene og presentasjonene hos Rockheim i Trondheim, samt i det ambisiøse prosjektet Virtuelle Rockheim.

Rockheim ønsket også å tiltrekke seg oppmerksomhet rundt åpningen av museet og de ville ha en virtuell radio-avspiller på websidene til Rockheim. Denne skulle ha forskjellige kanaler som spilte musikk fra hvert 10-år, fra 50-tallet og frem til i dag. I tillegg ble det forhandlet frem en avtale om tilgang til NRK’s musikkarkiv som så skulle konverteres og legges som grunnlag for Rockipedia og utstillingene i Rockheim. Rockipedia er et brukerdrevet oppslagsverk for alle norske artister med tilgang til musikk- og videofiler for hver artist.

  • Utvikling av Flash basert radio-avspiller
  • Automatisk streaming av spillelister fra iTunes til avspiller via
  • Automatisk transkoding-motor for musikkfiler fra NRK/GramArt til MP3 formatet for Rockipedia og Rockheim.
  • Automatisk transkoding-motor for musikkvideoer
  • Hosting av musikkfiler for Rockheim
  • Remote tilgang og styring av musikkbiblioteket