Ideen til BlueLounge kom fordi vi trengte et arena som skapte et trygt rom for kreativitet, historiefortelling, innovasjon og improvisasjon. Vi slet med å få dette til i eksisterende møterom, som stort sett så ut som alle andre møterom – trangt, sterilt og ganske ubehaglig.

BlueLounge ble etablert som en arena for å skape og utforme historier og rom for samtale. Historier som som i irrasjonell form kan skape rasjonelt innhold. Rommets design er ment å forsterke at man befinner seg utenfor den vanlige verdens tidspress, stress og konformiteter. Rommet skal underbygge et genuint ønske om å finne, forandre og utvikle store eller små historier som danner basis for innovasjon og inspirasjon. Ved å lytte til andre menneskers historier, kan man få større forståelse for deres mentale kart, hva som engasjerer dem og hva som trigger deres entusiasme. Det er i disse møtene mellom mennesker at store ting skjer. Historier har ofte elementer av improvisasjon i seg, og BlueLounge er designet for at man ikke skal føle for høy fallhøyde og dermed ha større trygghet til å improvisere.

Miljødesign

Vi jobbet med forskjellige interiørarkitekter og kunster Anne Haavind med utsmykning og dekorasjon for å oppnå dette. Vi lærte i denne prosessen mye om hvordan kunst påvirker menneskers opplevelse av omgivelsene og også hvordan kunstnere kan drive frem prosesser på en helt ny måte.

BlueLounge skulle også fungere som et grupperom for vår egen organisasjon og gjennom denne bruken, fikk vi nye perspektiver på hvordan kontorer og forretningslokaler over tid har forvitret til noe kaldt og sterilt som går på bekostning av noen av de viktigste trivselsfaktorene vi mennesker har, nemlig et miljø som skaper tilhørighet og trygghet.

Vi studerte miljøpsykologi og lærte mye om hvordan tlsynelatende små detaljer påvirker oss i måten vi kommuniserere på. Vi ble overrasket over hvor mye av dette som faktisk var negativt, og hvor lite som skulle til for å endre på dette. Prosjektet var særdeles vellykket og gjorde at jeg senere har brukt denne erfaringen videre og jobbet med flere lignende prosjekter. Se også denne artikkelen.

Filosofi

Ord som respekt, verdiskaping, kreativitet og pionèrånd er sentrale i verdigrunnlaget. I BlueLounge er disse ordene hellige:

RespektVår intensjon er at de som er i rommet har bevissthet rundt det å være lyttende i sin dialog med menneskene i rommet. Dialog i stedet for presentasjonsformen monolog.

Historiene som blir fortalt i rommet skal lyttes til med respekt. Ekte historier bærer ofte mye av historiefortelleren sin identitet i seg, og derfor bør man ha respekt for historiene som blir fortalt.

Verdiskapning, kreativitet og pionèrånd:  Skal man skape noe som har kvalitet, bør det settes av tid til å tenke. Rommet er designet utfra tanker om at organiske former og farger gir hjernen ro. Ro til å tenke mange tanker, ro til å tenke store tanker og ro til å tenke tankene helt ut. Man skal ha tid nok til å la underbevisstheten og de frie assosiasjoner få slippe til.

Tenke – snakke – handle: tankene man tenker i BlueLounge kan man senere snakke om og visualisere i et annet rom vi har som kalles Visjonariet. Visjonariet gir bla annet støtte til beslutninger og gir større rom for handlekraft. Handlingen i seg selv kan man senere se realisert i form av romløsninger i leiligheter, i fasadeuttrykk på bygninger eller som større bomiljøløsninger.

Kreativ tankevirksomhet og tid til å la de kreative prosessene skje er viktig. Den kreative våger å åpne døren til det ubevisste – og det er ofte da de gode ideene kommer.