Category

Rekruttering

Generasjon [Young Adult Here] Y

By | Forside, Organisering, Rekruttering

De er Facebook-generasjon. De er født og oppvokst med internett. Det er noe de konstant lever i. Det er så umerkelig og usynlig som luften vi puster. For den etnisk digitale generasjon er internettet livets operativsystem hvor de lærer, leker, deler, diskuterer, flørter, bygger nettverk og karriere.

Deres forventinger til arbeidplassen vil være sterkt preget av oppveksten online. De vil kreve at det sosiale arbeidsmiljøet gjenspeiler det sosiale miljøet på nett, i stedet for et byråkratisk modell fra forrige århundre. Read More