Category

Forside

Business as usual – is out of business

By | Forside, Innovasjon, Organisering

Vi er i endring. De siste årene har det oppstått en stor interesse – nesten en bevegelse, for å se på nye typer lederskap og organisering. Vår eksisterende modell for ledelse (la oss kalle den Ledelse 1.0) er utdatert og ikke bærekraftig lenger. Organisasjonsformene slik de er i dag, dekker rett og slett ikke en forretnings behov. De kan ikke lenger holde tritt i en høy hastighets, hyper-koblet, alltid-på verden. Read More

Et tilbakeblikk på oppfinnelsen «Ledelse»

By | Forside, Organisering

Kanskje forrige århudredes største oppfinnelse – og det som gjorde den industrielle revolusjon til den fantastisk suksessen den var, er nettopp organisasjonen og ledelsen av denne.

Å lede mange arbeidere til å nå et mål om effektivt å produsere mest mulig varer til lavest mulig kostnad og på den måten oppnå profitt for eiere og aksjonører. Men nå trenger denne oppfinnelsen en kraftig revitalisering. Men først la oss ta en titt på historien. Read More

Miljødesign: Arena for kreativ utfoldelse og storytelling

Sitter du godt?

By | Forside, Innovasjon, Organisering, Sosialt

Jeg har tenkt endel på begrepet «in good company» som Thomas Gauken og Gitte Larsen skriver om i boken «All Dressed Up» (Danske Gyldendal, ISBN 9788702054675). Den omhandler det å gå fra å jobbe for et selskap, til å være i godt selskap med de man jobber sammen med. Jeg har alltid vært opptatt av god sosial dynamikk – og dessverre alt for ofte, observert mangelen på den på arbeidsplassene våre. Read More

Usynlige deg

By | Forside, Identitet, Merkevare, Organisering, Sosialt

Hvorfor ser så mange kontorer like ut? Hvorfor er ikke identiteten til de som jobber der mer synlig? Jeg er forundret over forskjellen det er på det miljøet vi bor og lever i hjemme og det miljøet vi jobber i på arbeidsplassen.

Det er som om vi ett eller annet sted på veien ble enige om at hvite vegger og et minste felles multiplum er malen for hvordan vi har det på arbeidsplassen, mens vi hjemme liker å speile vår egen personlighet i valg av stil, møbler og kunst. Er ikke dette et paradoks i 2013? Read More

Generasjon [Young Adult Here] Y

By | Forside, Organisering, Rekruttering

De er Facebook-generasjon. De er født og oppvokst med internett. Det er noe de konstant lever i. Det er så umerkelig og usynlig som luften vi puster. For den etnisk digitale generasjon er internettet livets operativsystem hvor de lærer, leker, deler, diskuterer, flørter, bygger nettverk og karriere.

Deres forventinger til arbeidplassen vil være sterkt preget av oppveksten online. De vil kreve at det sosiale arbeidsmiljøet gjenspeiler det sosiale miljøet på nett, i stedet for et byråkratisk modell fra forrige århundre. Read More