Business as usual – is out of business

By 9 August, 2013Forside, Innovasjon, Organisering

Vi er i endring. De siste årene har det oppstått en stor interesse – nesten en bevegelse, for å se på nye typer lederskap og organisering. Vår eksisterende modell for ledelse (la oss kalle den Ledelse 1.0) er utdatert og ikke bærekraftig lenger. Organisasjonsformene slik de er i dag, dekker rett og slett ikke en forretnings behov. De kan ikke lenger holde tritt i en høy hastighets, hyper-koblet, alltid-på verden.

Derfor har akademikere, forretningsfolk, ledere og entreprenører jobbet sammen over hele verden de siste årene (noen veldig mye lenger) og sett på hva som kan gjøres. Bøker og rapporter er blitt publiser, og vi møtes i forskjellige fora rundt om i verden. Erfaringer kommer til og et kokes kraft på dette. Resultatene i form av nye prinsipper, metoder og modeller begynner å blir konkrete og få fotfeste – særlig i innovasjonsbedrifter og startups.

Et viktig skritt er også at undervisningsinstitusjoner rundt i verden tar grep å henge med på denne utviklingen, noe både Harvard, London Business School og Copenhagen Business School har gjort – og flere kommer stadig på banen.

Jeg har samlet sammen noen beskrivelser og prinsipper fra forskjellige kilder som jobber i grupper og individuelt med dette temaet. Dette er virkelig et kollektivt arbeid og ingen har satt en standard for hva barnet skal hete, men det beskrives som bl.a. Radical Management, Management 2.0, Creative Capitalism, Open Capital osv. Felles for arbeidene som gjøres av svorne tilhengere fra hele verden, er et ønske om endring av de gamle prinsippene for ledelse og organisering. La oss ta en titt:

Grunnleggende endringer i organisasjon og mål fra Ledelse 1.0 til 2.0:

 • Et skifte fra et mål om å tjene penger til eierne, til et mål om å begeistre kundene med gode produkter gjennom kontinuerlig innovasjon, og som et resultat av dette, tjene penger.
 • Et skifte fra et ‘inside-out’ perspektiv («Du tar hva vi lager«) til et ‘outside-in’ perspektiv («Vi ønsker å forstå dine problemer og finne en måte å løse dem på»)
 • Et skifte fra å kontrollere og observere individet, til å muliggjøre selvorganiserende tverrfaglige team
 • Et skifte i hvordan man jobber, fra byråkrati til en dynamisk koblet organisasjon
 • Et skifte fra fokus på kostnadskutt og effektivisering til en bredere verditankegang som fremmer innovasjon av gode produkter og tjenester
 • Et skifte fra å gi ‘ordre’ fra toppen til horisontal kommunikasjon

I 2011/12 jobbet jeg i MIX-prosjektet The Management 2.0 Hackathon hvor vi fant at vi kunne hente mye inspirasjon fra hvordan internettet har demokratisert mange prosesser og gitt individet en større plass til å utvikle seg og sin fagkunnskap. Fra dette arbeidet, er det noen prinsipper som er viktige å studere

Nye prinsipper i Ledelse 2.0

Jeg tar kun for meg tre prinsipper her, men følg linkene nederst i artikkelen om du vil lese mer.

Den beste ideen vinner. På internett har vi lært at alle idéer en sjanse til å få tilhengere, om den er bra nok. Ingen enkeltperson har makt til å ta livet av en idé eller legge den i skuffen. En god idé vil få tilhengere basert på en oppfattelse av fordelene og hvilke muligheter den gir, ikke gjennom politiske beslutninger eller maktspill. Ved at det ikke ligger noen kobling mellom en persons stemme og en persons makt, vil fellesskapet underminere elitistiske forsøk på å kontrollere dagsorden. Det er hva du bidrar med som teller, ikke bakgrunnen din. Når du legger en video ut på YouTube er det ingen som spør om du gikk på filmskole. Når du skriver en blogg, er det ingen som spør om du har journalistutdanning. Posisjon, tittel og akademisk grad – de vanlige statusdifferensiatorene teller ikke særlig mye online. Det som teller er hva du kan bidra med.

Hierarkier bør bygges fra bunnen. Vi har lenge hatt hierarkier som bygges opp av statusdifferensiatorere og som sjelden lykkes i å skape reel respekt eller tillit i organisasjoner. På internett finnes også disse hierarkiene i f.eks. forumgrupper og andre steder – individer som ønsker litt mer respekt og oppmerksomhet enn andre. Men deres slagkraft reflekterer et åpent bifall fra likesinnede. De har gjort seg fortjent til dette gjennom hva de har bidratt med, ikke gjennom tittel og akademisk grad. På internettet sildrer autoritet oppover og ikke nedover.

Reel verdi teller mest. Tenk på hvor mange mennesker som frivillig har bidratt til Wikipedia? All open-source software som er laget? Alle gode råd gitt? Omfattende læreprogrammer gitt bort? Alle bildene på Flickr? Legg sammen alle timene med frivillig arbeid gjort på nett og det blir klart at mennesker liker å gi generøst av seg selv når du får sjansen til å bidra til noe de virkelig bryr seg om. Penger er bra, men anerkjennelse og gleden av å lykkes, er vel så viktig.

Dette er prinsipper som nå testes ut og som vi ønsker å innføre på en fornuftig måte i fremtidens Ledelse 2.0 organisasjoner.

Videre ser vi ogsåpå følgende prinsipper:

 • Ledere tilrettelegger i stedet for å kontrollere og observere
 • Oppgaver velges og tildeles ikke
 • Grupper er selvutvalgte og selvstyrende
 • Makt kommer gjennom deling og ikke hamstring
 • Middelmådighet blir eksponert
 • Dissidenter har lov til å samle seg
 • Alle kan legge ned veto på de fleste beslutninger

Dette er ganske radikale endringer og er ikke ment å passe for alle organisasjoner. Det må forskes, prøves og feiles innenfor en rekke områder og det vil nok være krevende, uansett hvordan man velger å sette prinsippene ut i live.

Praktiske betydninger

Det er stadig vanligere at man går bort ifra å definere et selskaps verdier. Det er ofte disse er laget av ledelsen og eksterne konsulenter, uten stor involvering fra de ansatte. Det er heller ikke diskutert i organisasjonen hva man i fellesskap mener at «målrettet» eller «innovativ» betyr.

Derfor er det mer og mer vanlig å lage noen husregler, eller 10 bud – som baserer seg både på verdiene som er viktige for organisasjonen, men også de nye prinsippene ovenfor.

Det kan dog bli ganske ekstremt om man kun tar utgangspunkt i prinsippene ovenfor:

 • Den beste ideen vinner
 • Ingen kan ta livet av en god ide.
 • Det er hva du bidrar med som teller, ikke bakgrunnen din
 • Alle kan lede
 • Ingen kan diktere
 • Du har frihet til det meste, men er ansvarlig overfor de fleste
 • Du kan selv velge din fanesak
 • Du kan bygge på toppen av de andre har gjort
 • Vi tolererer ikke bøller og tyranner
 • Rebeller blir ikke marginalisert
 • Dyktighet vinner vanligvis (og middelmådighet ikke)
 • Politikk som dreper lidenskap reverseres
 • Gode bidrag blir anerkjent og feiret
 • Det er lov å feile

Men setter man dette i kontekst med hva man driver med, hvilke verdier man ønsker å tydeliggjøre og lar de ansatte jobbe med å definere dette sammen – så blir det fort ganske tydelig:

Følgende er fra da jeg jobbet med restauranten Stormkjøkkenet i Oslo i 2014:

Vi som er Happy Campers skal:
1. Begeistre våre gjester
2. Lage moro og litt galskap
3. Være kreative, eventyrlystne og uredde – den beste ideen vinner
4. Skape åpne og ærlige relasjoner med god kommunikasjon
5. Alltid søke etter de beste råvarene og matopplevelsene
6. Ta hensyn til miljøet og utnytte naturen til noe positivt
7. Være uredd og åpen for at vi er i stadig endring
8. Finne din lidenskap og dele ditt engasjement
9. Ha lov til å feile
10. Omfavne mangfold med ydmykhet og respekt.
11. Støtte hverandre og gi trygghet i «familien»
12. Gjøre mer med mindre

En god kombinasjon av verdier og viktige prisipper som er skrevet ut i setninger som er lette å forstå, og som er satt i kontekst til at dette er en restaurant som fokuserer på kortreist mat.

Er du nysgjerrig eller interessert i å bidra i dette arbeidet? Det er mange diskusjoner og mye aktiviteter på fora og nye hackathons. Ta gjerne en titt å se hvordan dette arbeides med hos MIX. Dette i form av kokrete verktøy, retningslinjer og et bibliotek av beste praksis erfaringer og forum for diskusjon ++. Deltakerne kommer fra et mangfold av private og akademiske institusjoner fra hele verden. Mange er samlet i forskjellige nettverk, men alle jobber mot et felles mål, om enn på litt forskjellige måter.

Her er noen interessante linker for deg som vil lære mer:
Management Innovation eXchange
The Stoos Network
The Druker Society Blog
Steve Dennings RETHINK blogg hos Forbes
Corporate Rebels United