Jan Robert Johnsen

Concept & Business Developer |
Community Builder | Service Designer

 

Fluvi for Regjeringen.no

Konseptutvikling, Scrum Product Owner og design.

 

Restaurant Stormkjøkkenet

Konseptutvikling, interiør, merkevare og SoMe

 

Visjonariet

Prosjektledelse og
konseptutvikling
av 3D-kino

 

BlueLounge

Prosjektledelse og
konseptutvikling av
loungeområde

 

TEDxOslo

Produsent

 

Vibeke Saugestad
He's Peculiar

Produsent

1
1
Jeg trives best i krysningspunktet mellom design og teknologi i organisasjoner som setter mennesket først og ønsker å begeistre sine kunder med gode produkter og tjenester. Jeg jobber med selskaper som ønsker å være handlekraftige, og bæres oppe av en sterk identitet, god kommunikasjon og med en bedriftskultur som bygger på tillit, oppfinnsomhet og individuell frihet. Jeg er konseptutvikler, designer og entreprenør, og jeg hjelper bedrifter med forretningsutvikling, produktutvikling, organisasjonsendringer og selskapsidentitet.
I thrive at the intersection of design and technology in organizations that put people first and want to delight their customers with excellent products and services. I work with companies that want to be actionable, founded upon a strong identity, good communication and a corporate culture based on trust, ingenuity and individual freedom. I am a concept developer, designer and entrepreneur, and I help cooperation’s with business development, product development, organizational change and corporate identity.

Bakgrunn

Jeg er produktutvikler og designer, men hva innebærer egentlig det? For meg har det betydd en karrier med mye moro, kreativitet og ekstreme utfordringer. Fra å lage en enkel løsning med strikk på søppelkassen min, lage en digital TV portal, og til å være med på å bygge en invasjonsorganisasjon med 35 personer fra forskjellige fagdisipliner.
Men mest av alt har det dreid seg om å unytte teknologi for å skape brukervennlige tjenester som begeistrer kundene og skaper verdi for dem. Det handler også mye om design. I dag designer vi organisasjoner, forretningsmodeller og kundeløfter, før vi setter i gang med å designe selve produktet. Produktutvikling er i dag en multidisiplinær øvelse og krever som regel samarbeid fra en rekke forskjellige fagfelt.

Organisasjonsutvikling

Først må legge til rette for produktutvikling ved å designe både det organisatoriske og fysiske rom der nye tanker og innovasjon kan oppstå. Det er viktig å skille innovasjonsorganisasjon (det man skal drive med i fremtiden) ved siden forvaltnings- og eksekveringsorganisasjonen (det man driver med i dag). Dette er to fundamentalt forskjellige disipliner som krever forskjellige omgivelser og fokus. Noen ganger er det smart å skille ut produktutviklingen i eget selskap.

I mindre organisasjoner vil det være de samme menneskene som deltar i begge løp, og da må man være bevisst på når man innoverer, og når man eksekverer. Man bør legge opp til en timeplan hvor man uforstyrret kan jobbe med produktutvikling sammenhengende over en periode. Avbrytelser dreper tankerekker og har man anledning, bør man finne en annen arena å jobbe på. Det er viktig er å være klar over hvor mye en ”ute av verden” opplevelse – nye omgivelser betyr for å lukkes med slike prosesser.

Sette sammen team

Det et viktig å være åpen for å bryte ned barrierer, og knytte til seg deltakere fra flere steder i organisasjonen – også eksternt. Tverrfaglige team gir bra dynamikk, nye innfalls- og synsvinkler og tilfører utviklingsprosessen ekspertise og kunnskap. Tverrfaglighet kan være krevende kommunikasjonsmessig, da man gjerne bringer inn mange forskjellige fagspråk til teamet. Min erfaring er at man bør sette av tid til å jevnlig jobbe med nettopp kommunikasjon i egne workshops. I disse møtene bør man også jobbe med visjoner for prosjektet, identitet og merkevarebygging samt lære og diskutere forskjellige metodikker som skal brukes.

Servicedesign

Teknologi er ikke lenger den differensiatoren det pleide å være. Oppstartskostnader er lave, barrierer forsvinner og man kan drive taxi-selskap uten biler, kun ved å operere på en plattform med datakode.

Det betyr at det er produktet eller tjenesten – og opplevelsen av denne du måles på. Produktet eller tjenesten er hva som gjør deg unik og ofte det eneste stedet du møter dine kunder. Design – hvordan produktet møter menneskers behov, hvordan det virker og gleder dem bak og på scenen – har aldri vært viktigere.

Identitetsbygging

Som leverandør må du være troverdig som avsender. Selskapsidentitet og merkevare er tettere knyttet til dine produkter og tjenester enn noen gang før. En ærlig identitet er dog ikke noe man designer, men ekstraherer ut av selskapets ansatte. En viktig prosess som skaper grunnmuren for din merkevare og organisasjonskultur, og derigjennom din troverdigheten som leverandør.

Kundene – hvem er de egentlig?

Et godt produkt skapes gjennom en dyp forståelse av målgruppen som skal bruke det, i hvilket miljø og kontekst produktet brukes. Man bør gjennomføre intervjuer og involvere kundene tett i prosessen. Da vil man også oppdage kontaktpunktene som ligger rundt produktet, fra første annonse til kundesupport. Alt bør designes med et mål om en fullverdig, sammenhengende og positiv totalopplevelse.

Design thinking

Design thinking er en praktisk, brukersentrert, prototypedrevet metodikk beregnet på å nå organisasjonens mål på en kreativ måte. Det kan dreie seg om utvikling av nye produkter, tjenester, forretningsmodeller eller prosesser.

Design thinking er en multidisiplinær tilnærming hvor man kombinerer disipliner som design, teknologi og forretningsutvikling i en verktøykasse. En metode for å møte menneskelige behov og ønsker på en teknologisk gjennomførbar og strategisk bærekraftig måte. Feasibility, viability & desirability.

En design thinking ikke-lineær, iterativ prosess starter med å få empati for brukerne og deres virkelige hverdag, og ender opp med implementering av produkter, tjenester, prosesser, erfaringer og systemer. Empathy, define, ideate, prototype & test.

Design thinkers anerkjenner at meningsfull og menneskesentrert innovasjon skjer best gjennom gruppebaserte, sosiale prosesser. Design thinkers søker aktivt etter mulighetene for radikale samarbeid og co-creation. Det er gjennom krysspollinering av flere perspektiver, ideer og tilnærminger at den kreative prosessen blomstrer.

Vi utnytter mangfoldet i alle sine former – kulturell, akademisk, kjønnsmessig, profesjon – til å bryte med status quo og utforske nye muligheter. Alle kan bli design thinkers og delta i slike prosesser.

Noen utvalgte prosjekter

Konseputvikling:
Restaurant Stormkjøkkenet

Prosjektleder hele prosessen fra stikkordet «camping» – til ferdig restaurant med 1500 følgere.

PR: Fjord IT Community building

Merkevare and kommunikasjon for «Green Data Power» – Fjord IT i Europa.

Konseptutvikling:
Digital TV Portal

En helt ny TV opplevelse, med meldinger, booking, on-demand tjenester og internett.

Konseptutvikling:
Selvaags Visionarium

En 12 seters sal for utvikling og presentasjon av store byutviklingsprosjekter i 3D virtual reality.

Software:
Fluvi Video Platform

Komplett videoproduksjons-løsning for Regjerningen.

Arena: TEDxOslo

Team-medlem og produsent.

PR: Langneset Resort

Lanseringen av en turist-resort på Helgelandskysten – 6 sider i Kapital Reise.

Konseptutvikling: BlueLounge

Design av arena for kreative arbeidsprosesser – en verden utenfor hverdagen.

Jan Robert is very focused on the tasks at hand. He has vast skills within many areas of expertise, which helps solve the current issues one are working at. What impresses me the most, are his skills in breaking down complex issues into understandable bits, and document them. This is very helpfull in large projects, with many attendees.

Morten Pedersen, COO at Exselo

Jan Robert's integrity and fearless personality makes him an asset to the exploration of any non-established business area, as well as an asset to drive a creative spin to already established areas. With his people skills, Jan Robert also makes an excellent motivator and team leader.

Per-Olav Opdahl, Knowledge Architect at Aker Solutions

Jan Robert is a skilful product owner, costumer relations, and budget organiser amongst other activities within product management. He is also a very valuable asset for his rather unique people skills. His positive attitude changed the course of important meetings with the public sector, as well as other monster projects that were game changing for the company.

Mario Viera, Founder Shing Systems

Jan Robert Johnsen er personlig, engasjerende, resultatorientert, beslutningsdyktig, pragmatisk, fleksibel, søkende, nysgjerrig, leken, kunnskapsrik og kunnskapstørst, og evner å skille person og sak.

Georg H. Monrad-Krohn, Norwegian Painter and Artist. Former Creative Director

Siste artikler fra bloggen

Success – the secret of failure

| Forside, Innovasjon, Organisering | No Comments

2016 bør bli et viktig år for å eksperimentere med nye forretningsmodeller i Norge. Ledere bør allerede ha oppdaget hvor viktig det er med en systematisk og målrettet re-innovasjon av selskapene, nå som…

Business as usual – is out of business

| Forside, Innovasjon, Organisering | No Comments

Vi er i endring. De siste årene har det oppstått en stor interesse – nesten en bevegelse, for å se på nye typer lederskap og organisering. Vår eksisterende modell for ledelse (la oss…

Et tilbakeblikk på oppfinnelsen «Ledelse»

| Forside, Organisering | No Comments

Kanskje forrige århudredes største oppfinnelse – og det som gjorde den industrielle revolusjon til den fantastisk suksessen den var, er nettopp organisasjonen og ledelsen av denne. Å lede mange arbeidere…

Miljødesign: Arena for kreativ utfoldelse og storytelling

Sitter du godt?

| Forside, Innovasjon, Organisering, Sosialt | No Comments

Jeg har tenkt endel på begrepet «in good company» som Thomas Gauken og Gitte Larsen skriver om i boken «All Dressed Up» (Danske Gyldendal, ISBN 9788702054675). Den omhandler det å…